Δωμάτια

Ερατώ, Πολύμνια, Ουρανία, Καλλιόπη, Κλειώ, Ευτέρπη, Θάλεια, Μελπομένη, Τερψιχόρη

Πληροφοριες Δωματίων

Μελπομένη

Kρεβάτι1 King Size Κρεβάτι & 2 μονά
Mέγιστο Πλήθος4 Ατομα
ΘέαΒουνό
Μέγεθος Δωματίου50 τμ.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες

Ερατώ

Kρεβάτι1 King Size Κρεβάτι & 1 μονό
Mέγιστο Πλήθος3 Ατομα
ΘέαΒουνό
Μέγεθος Δωματίου40 τμ.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες

Πολύμνια

Kρεβάτι1 King Size Κρεβάτι & 2 μονά
Mέγιστο Πλήθος4 Ατομα
ΘέαΒουνό
Μέγεθος Δωματίου50 τμ.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες

Ουρανία

Kρεβάτι1 King Size Κρεβάτι & 1 μονό
Mέγιστο Πλήθος3 Ατομα
ΘέαΒουνό
Μέγεθος Δωματίου40 τμ.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες

Καλλιόπη

Kρεβάτι1 King Size Κρεβάτι & 2 μονά
Mέγιστο Πλήθος4 Ατομα
ΘέαΒουνό
Μέγεθος Δωματίου40 τ.μ.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες

Κλειώ

Kρεβάτι1 King Size Κρεβάτι & 1 μονό
Mέγιστο Πλήθος3 Ατομα
ΘέαΒουνό
Μέγεθος Δωματίου25 τμ.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες

Ευτέρπη

Kρεβάτι1 King Size Κρεβάτι & 2 μονά
Mέγιστο Πλήθος4 Ατομα
ΘέαΒουνό
Μέγεθος Δωματίου40 τμ.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες

Θάλεια

Kρεβάτι1 King Size Κρεβάτι
Mέγιστο Πλήθος2 Ατομα
ΘέαΠαρνασσό
Μέγεθος Δωματίου20 τμ.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες

Tερψιχόρη

Kρεβάτι1 King Size Κρεβάτι
Mέγιστο Πλήθος2 Ατομα
Μέγεθος Δωματίου18 τμ.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες

Tερψιχόρη Β΄

Kρεβάτι1 King Size Κρεβάτι
Mέγιστο Πλήθος2 Ατομα
Μέγεθος Δωματίου18 τμ.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες
Translate »